Publications

2022

Miklós SEBŐK – Zoltán KACSUK – Ákos MÁTÉ (2022) The (real) need for a human touch. Testing a human-machine hybrid topic classification workflow on a New York Times corpus, in Quality and Quantity: International Journal of Methodology

Miklós SEBŐK - Bálint György KUBIK - Csaba MOLNÁR - István JÁRAY - Anna SZÉKELY (2022) Measuring legislative stability - A new approach with data from Hungary, in European Political Science, Early Access, Repository

Miklós SEBŐK - Ágnes M. BALÁZS - Csaba MOLNÁR (2022) Punctuated equilibrium and progressive friction in socialist autocracy, democracy and hybrid regimes, in Journal of Public Policy, pp. 1-23. Early Access, Repository

Tomaž ERJAVEC - Maciej OGRODNICZUK - Petya OSENOVA - Nikola LJUBEJUBEŠIĆ - Kiril SIMOV - Andrej PANČUR - Michał RUDOLF - Matyáš KOPP - Starkaður BARKARSON - Steinþór STEINGRÍMSSON - Çağrı ÇÖLTEKIN - Jesse de DOES - Katrien DEPUYDT - Tommaso AGNOLONI - Giulia VENTURI - María Calzada PÉREZ - Luciana D. de MACEDO - Costanza NAVARRETTA - Giancarlo LUXARDO - Matthew COOLE - Paul RAYSON - Vaidas MORKEVIČIUS - Tomas KRILAVIČIUS - Roberts DARǴIS - Orsolya RING - Ruben van HEUSDEN - Maarten MARX - Darja FIŠER (2022) The ParlaMint corpora of parliamentary proceedings, in Language Resources and Evaluation

 

2021

András BÍRÓ-NAGY – Gergely LAKI (2021) Az európai uniós tagság hatása a magyar közpolitikára, in Európai Tükör: Az Integrációs Stratégiai Munkacsoport Kéthavonta Megjelenő Folyóirata, vol. 24, no. 2, pp. 67-89

Zsófia PAPP (2021) The Mandate Divide in Policy Representation: The Substantive Representation of Agricultural Interests in the Hungarian Parliament, in Parliamentary Affairs, vol. 74, no. 2, pp. 276–295

Zsófia PAPP (2021) Does issue alignment matter? The electoral cost and reward of agricultural representation in urban and rural areas, in Political Studies Review, vol.19, no. 3, pp. 376-392

Orsolya RING – László KISS (2021) Agrárpolitikai kihívások és jogszabályalkotás a korai Kádár-korban: Történeti források szövegelemzése és szövegbányászati vizsgálata, in Digitális Bölcsészet, vol. 3, no. 3, pp. 37-61

Miklós SEBŐK - Zsolt BODA (eds.) Policy Agendas in Autocracy, and Hybrid Regimes. The Case of Hungary, Palgrave Macmillan, Cham

Miklós SEBŐK – Orsolya RING – Ákos MÁTÉ (2021) Szövegbányászat és mesterséges intelligencia R-ben, Typotex Kiadó, Budapest

 

2020

Zsolt BODA (2020) Ki dönt?: Kormányzási stílusok és közpolitikai változás Magyarországon 2002-2014, Gondolat Kiadó – Társadalomtudományi Kutatóközpont, Budapest

Miklós SEBŐK - Zoltán KACSUK (2020) The Multiclass Classification of Newspaper Articles with Machine Learning: The Hybrid Binary Snowball Approach, in Political Analysis, dataset available here

Miklós SEBŐK - György GAJDUSCHEK - Csaba MOLNÁR (2020, eds.): A magyar jogalkotás minősége: Elmélet, mérés, eredmények, Gondolat Kiadó, Budapest [The Quality of Hungarian Legislation: Theory, Measurement, Results]

 

2019

Zsolt BODA-Miklós SEBŐK (2019) The Hungarian Policy Agendas Project, in: Baumgartner, Frank, R – Breunig, Christian – Grossman, Emiliano (eds.) Comparative Policy Agendas: Theory, Tools, Data, Oxford University Press, Oxford, pp. 105-113

Balázs BÖCSKEI-Csaba MOLNÁR (2019)  The radical right in government? – Jobbik’s pledges in Hungary’s legislation (2010–2014), in East European Politics, vol. 35, no. 1, pp. 1-20

Csaba MOLNÁR-Zsanett POKORNYI (2019) Közpolitikai napirendek és rezsimek (1990–2018), in Balázs BÖCSKEI - Andrea SZABÓ (eds.) Hibrid Rezsimek - A politikatudomány X-aktái, MTA TK PTI - Napvilág Kiadó, Budapest, pp. 77-98

Miklós SEBŐK-Ágnes BALÁZS M.-Attila HORVÁTH (2019) Electoral reforms, entry barriers and the structure of political markets: A comparative analysis, in European Journal of Political Research, vol. 58, no. 2, pp. 741-768

 

2018

Zsolt BODA-Veronika PATKÓS (2018) Driven by Politics: Agenda Setting and Policy Making in Hungary 2010-2014, in Policy Studies, vol. 39, no. 4, pp. 402-421

Miklós SEBŐK-Tamás BERKI (2018) Punctuated equilibrium in democracy and autocracy: an analysis of Hungarian budgeting between 1868 and 2013, in European Political Science Review, vol. 10, no. 4, pp. 589-611

Zsolt BODA-Miklós SEBŐK ( 2018, eds.) A magyar közpolitikai napirend : Elméleti alapok, empirikus eredmények, MTA TK Politikatudományi Intézet, Budapest

Zsanett POKORNYI - Csaba MOLNÁR (2018) Szakpolitikák és stratégiák. A közvélemény és a közpolitika napirendje a 2014-es és 2018-as választási kampányban, in: Balázs BÖCSKEI - Andrea SZABÓ (eds.) Várakozások és valóságok. Parlamenti választás 2018, Napvilág Kiadó - MTA TK PTI, Budapest, pp. 340-364

Zsanett POKORNYI (2018) Szakpolitikák változásai a miniszterelnöki beszédekben és a jogalkotásban, in Parlamenti Szemle.  vol. 3, no. 1, pp. 40-61

 

2017

Miklós SEBŐK-Tamás BERKI (2017) Incrementalism and Punctuated Equilibrium in Hungarian Budgeting (1991-2013), in Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management, vol. 29, no. 2, pp. 151-180

Miklós SEBŐK - Csaba MOLNÁR - Bálint KUBIK (2017)  Exercising Control and Gathering Information: The Functions of Interpellations in Hungary (1990-2014), in Journal of Legislative Studies, vol. 23, no. 4, pp. 1-19

Miklós SEBŐK - Bálint KUBIK - Csaba MOLNÁR (2017)  A törvények formális minősége: Empirikus vázlat, in Zsolt BODA - Andrea SZABÓ (eds) Trendek a magyar politikában 2. A Fidesz és a többiek: pártok, mozgalmak, politikák, Napvilág Kiadó, Budapest, pp. 285-310

 

2016

Balázs BÖCSKEI (2016) Overheads Reduction: Policy Change as a Political Innovation, in European Quarterly of Political Attitudes and Mentalities, vol. 5, no. 3, pp. 70-89

 

2015

Zsolt BODA  –Miklós SEBŐK (2015) Előszó: a Hungarian Comparative Agendas Project bemutatása, in Politikatudományi Szemle, vol. 24, no. 4, pp. 33-40

Miklós SEBŐK - Bálint KUBIK - Csaba MOLNÁR - Gábor SZENDI (2015) Miért kérdeznek a képviselők?, in Politikatudományi Szemle, vol. 24, no. 4, pp. 41-67

Zsolt BODA - Veronika PATKÓS (2015) A politikai kormányzás a média- és a közpolitikai napirendek tükrében, 2010 és 2014 között, in Politikatudományi Szemle, vol. 24, no. 4, pp. 68-93

Balázs BÖCSKEI (2015) Rezsicsökkentés: a közpolitikai változás mint politikai innováció, in Politikatudományi Szemle, vol. 24, no. 4, pp. 94-114

 

 

Working papers

Boda Zsolt - Mátyás Eszter: Democratic backlash and changes in environmental governance: the case of Hungary

Boda Zsolt - Micsinai István - Sebők Miklós: Agenda dynamics in Hungary

Böcskei Balázs – Mikecz Dániel: The Agenda-setting Potential of Hungarian Political Protests

M. Balázs Ágnes: Nationality Spokespersons’ Activity and Their Impact on Parliament Agenda in Hungary

Molnár Csaba: Political Autonomy in a Centrally-Driven Legislature: The Case of Socialist Hungary (1949-1990)

Pokornyi Zsanett: Agenda diversity and the role of core functions of governments in Hungary: the case of executive speeches

Pokornyi Zsanett: A végrehajtó hatalom agendájának változásai Magyarországon

Sebők Miklós - Berki Tamás: Punctuated Equilibrium Through Autocracy and Democracy: An Analysis of Hungarian Budgeting Between 1868 and 2013

Böcskei Balázs - Molnár Csaba: The Radical Right in Power? – The Impact of Jobbik on Legislation in Hungary (2010-2014)

Boda Zsolt - Patkós Veronika: Driven by politics: agenda setting and policy making in Hungary 2010-2014