Tanulmányok

2022

SEBŐK Miklós – KACSUK Zoltán – MÁTÉ Ákos (2022) The (real) need for a human touch. Testing a human-machine hybrid topic classification workflow on a New York Times corpus, in Quality and Quantity: International Journal of Methodology

SEBŐK Miklós - KUBIK Bálint György - MOLNÁR Csaba - JÁRAY István - SZÉKELY Anna (2022) Measuring legislative stability - A new approach with data from Hungary, in European Political Science, online hozzáférés, Repozitórium

SEBŐK Miklós - M. BALÁZS Ágnes - MOLNÁR Csaba (2022) Punctuated equilibrium and progressive friction in socialist autocracy, democracy and hybrid regimes, in Journal of Public Policy, pp. 1-23. online korai hozzáférés, Repozitórium

Tomaž ERJAVEC - Maciej OGRODNICZUK - Petya OSENOVA - Nikola LJUBEJUBEŠIĆ - Kiril SIMOV - Andrej PANČUR - Michał RUDOLF - Matyáš KOPP - Starkaður BARKARSON - Steinþór STEINGRÍMSSON - Çağrı ÇÖLTEKIN - Jesse de DOES - Katrien DEPUYDT - Tommaso AGNOLONI - Giulia VENTURI - María Calzada PÉREZ - Luciana D. de MACEDO - Costanza NAVARRETTA - Giancarlo LUXARDO - Matthew COOLE - Paul RAYSON - Vaidas MORKEVIČIUS - Tomas KRILAVIČIUS - Roberts DARǴIS - RING Orsolya - Ruben van HEUSDEN - Maarten MARX - Darja FIŠER (2022) The ParlaMint corpora of parliamentary proceedings, in Language Resources and Evaluation

 

2021

BÍRÓ-NAGY András – LAKI Gergely (2021) Az európai uniós tagság hatása a magyar közpolitikára, in Európai Tükör: Az Integrációs Stratégiai Munkacsoport Kéthavonta Megjelenő Folyóirata, vol. 24, no. 2, pp. 67-89

PAPP Zsófia (2021) The Mandate Divide in Policy Representation: The Substantive Representation of Agricultural Interests in the Hungarian Parliament, in Parliamentary Affairs, vol. 74, no. 2, pp. 276–295

PAPP Zsófia (2021) Does issue alignment matter? The electoral cost and reward of agricultural representation in urban and rural areas, in Political Studies Review, vol.19, no. 3, pp. 376-392

RING Orsolya – KISS László (2021) Agrárpolitikai kihívások és jogszabályalkotás a korai Kádár-korban: Történeti források szövegelemzése és szövegbányászati vizsgálata, in Digitális Bölcsészet, vol. 3, no. 3, pp. 37-61

SEBŐK Miklós - BODA Zsolt (eds.) Policy Agendas in Autocracy, and Hybrid Regimes. The Case of Hungary, Palgrave Macmillan, Cham

SEBŐK Miklós – RING Orsolya – MÁTÉ Ákos (2021) Szövegbányászat és mesterséges intelligencia R-ben, Typotex Kiadó, Budapest

 

2020

BODA Zsolt (2020) Ki dönt?: Kormányzási stílusok és közpolitikai változás Magyarországon 2002-2014, Gondolat Kiadó – Társadalomtudományi Kutatóközpont, Budapest

SEBŐK Miklós - KACSUK Zoltán (2020) The Multiclass Classification of Newspaper Articles with Machine Learning: The Hybrid Binary Snowball Approach, in Political Analysis, dataset available a felhasznált adatok itt elérhetőek

SEBŐK Miklós - GAJDUSCHEK György - MOLNÁR Csaba (2020, szerk.): A magyar jogalkotás minősége: Elmélet, mérés, eredmények, Gondolat Kiadó, Budapest

 

2019

BODA Zsolt - SEBŐK Miklós (2019) The Hungarian Policy Agendas Project, in: Baumgartner, Frank, R – Breunig, Christian – Grossman, Emiliano (szerk.) Comparative Policy Agendas: Theory, Tools, Data, Oxford University Press, Oxford, pp. 105-113

BÖCSKEI Balázs - MOLNÁR Csaba (2019)  The radical right in government? – Jobbik’s pledges in Hungary’s legislation (2010–2014), in East European Politics, vol. 35, no. 1, pp. 1-20

MOLNÁR Csaba - POKORNYI Zsanett (2019) Közpolitikai napirendek és rezsimek (1990–2018), in BÖCSKEI Balázs - SZABÓ Andrea (szerk.) Hibrid Rezsimek - A politikatudomány X-aktái, MTA TK PTI - Napvilág Kiadó, Budapest, pp. 77-98

SEBŐK Miklós - BALÁZS M. Ágnes -  HORVÁTH Attila (2019) Electoral reforms, entry barriers and the structure of political markets: A comparative analysis, in European Journal of Political Researchvol. 58, no. 2, pp. 741-768

 

2018

BODA Zsolt - PATKÓS Veronika (2018) Driven by Politics: Agenda Setting and Policy Making in Hungary 2010-2014, in Policy Studies, vol. 39, no. 4, pp. 402-421

SEBŐK Miklós - BERKI Tamás (2018) Punctuated equilibrium in democracy and autocracy: an analysis of Hungarian budgeting between 1868 and 2013, in European Political Science Review, vol. 10, no. 4, pp. 589-611

BODA Zsolt - SEBŐK Miklós (2018, szerk.) A magyar közpolitikai napirend : Elméleti alapok, empirikus eredmények, MTA TK Politikatudományi Intézet, Budapest

POKORNYI Zsanett - MOLNÁR Csaba (2018) Szakpolitikák és stratégiák. A közvélemény és a közpolitika napirendje a 2014-es és 2018-as választási kampányban, in: BÖCSKEI Balázs - SZABÓ Andrea (szerk.) Várakozások és valóságok. Parlamenti választás 2018, Napvilág Kiadó - MTA TK PTI, Budapest, pp. 340-364

POKORNYI Zsanett (2018) Szakpolitikák változásai a miniszterelnöki beszédekben és a jogalkotásban, in Parlamenti Szemle.  vol. 3, no. 1, pp. 40-61

 

2017

SEBŐK Miklós - BERKI Tamás (2017) Incrementalism and Punctuated Equilibrium in Hungarian Budgeting (1991-2013), in Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management, vol. 29, no. 2, pp. 151-180

SEBŐK Miklós - MOLNÁR Csaba - KUBIK Bálint (2017)  Exercising Control and Gathering Information: The Functions of Interpellations in Hungary (1990-2014), in Journal of Legislative Studies, vol. 23, no. 4, pp. 1-19.

Miklós SEBŐK-Bálint KUBIK-Csaba MOLNÁR (2017)  A törvények formális minősége: Empirikus vázlat, in Zsolt BODA - Andrea SZABÓ (eds) Trendek a magyar politikában 2. A Fidesz és a többiek: pártok, mozgalmak, politikák, Napvilág Kiadó, Budapest, pp. 285-310

 

2016

BÖCSKEI Balázs (2016) Overheads Reduction: Policy Change as a Political Innovation, in European Quarterly of Political Attitudes and Mentalities, vol. 5, no. 3, pp. 70-89

 

2015

BODA Zsolt – SEBŐK Miklós (2015) Előszó: a Hungarian Comparative Agendas Project bemutatása, in Politikatudományi Szemle, vol. 24, no. 4, pp. 33-40

SEBŐK Miklós - KUBIK Bálint - MOLNÁR Csaba - SZENDI Gábor (2015) Miért kérdeznek a képviselők?, in Politikatudományi Szemle, vol. 24, no. 4, pp. 41-67

BODA Zsolt - PATKÓS Veronika (2015) A politikai kormányzás a média- és a közpolitikai napirendek tükrében, 2010 és 2014 között, in Politikatudományi Szemle, vol. 24, no. 4, pp. 68-93

BÖCSKEI Balázs (2015) Rezsicsökkentés: a közpolitikai változás mint politikai innováció, in Politikatudományi Szemle, vol. 24, no. 4, pp. 94-114

 

 

Műhelytanulmányok

Boda Zsolt - Mátyás Eszter: Democratic backlash and changes in environmental governance: the case of Hungary

Boda Zsolt - Micsinai István - Sebők Miklós: Agenda dynamics in Hungary

Böcskei Balázs – Mikecz Dániel: The Agenda-setting Potential of Hungarian Political Protests

M. Balázs Ágnes: Nationality Spokespersons’ Activity and Their Impact on Parliament Agenda in Hungary

Molnár Csaba: Political Autonomy in a Centrally-Driven Legislature: The Case of Socialist Hungary (1949-1990)

Pokornyi Zsanett: Agenda diversity and the role of core functions of governments in Hungary: the case of executive speeches

Pokornyi Zsanett: A végrehajtó hatalom agendájának változásai Magyarországon

Sebők Miklós - Berki Tamás: Punctuated Equilibrium Through Autocracy and Democracy: An Analysis of Hungarian Budgeting Between 1868 and 2013

Böcskei Balázs - Molnár Csaba: The Radical Right in Power? – The Impact of Jobbik on Legislation in Hungary (2010-2014)

Boda Zsolt - Patkós Veronika: Driven by politics: agenda setting and policy making in Hungary 2010-2014