2017. augusztus 21. - Gyakornoki helyet hirdet a Politikatudományi Intézet Comparative Agendas Hungary projektje

FELHÍVÁS SZAKMAI GYAKORLATRA

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont

Politikatudományi Intézet

 
A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézete pályázatot hirdet szakmai gyakorlatra BA, illetve MA képzésben részt vevő hallgatók számára.

 

A szakmai gyakorlat során a pályázóknak lehetőségük lesz a PTI mindennapi tevékenységében való részvételre, valamint részben önállóan végzendő elemző- és kutatómunkára is. A kiválasztásnál meghatározóak a projekt által elvárt speciális készségek, valamint az Intézet profilja iránti fogékonyság.

 

Program rövid leírása:

A gyakornok feladata az Intézetben folyó „A közpolitika dinamikája (Hungarian Comparative Agendas)” c. projekthez (lásd: cap.tk.mta.hu) kapcsolódó egyes tudományos és adminisztratív teendők ellátása. A 3 hónapra meghirdetett pozíció heti munkaideje 10 óra, melyet a kutatási igazgatóval való megállapodás szerinti beosztás mellett kell ellátni. Az Intézet a gyakornoki munkát igazolja a felsőoktatási intézmények számára. A gyakornok számára az Intézet anyagi juttatást nem biztosít.

 

Az Intézet vállalja:

·     A gyakornok számára egy kutató mint mentor biztosítását, akivel napi kapcsolatban áll.

·     Aktuális szakdolgozat- vagy kutatási témában szakmai segítségnyújtást (adatbázis, bibliográfia, kéziratok véleményezése). Számítógépes elérhetőség és korlátozott szkennelési, fénymásolási lehetőségeket.

·     Kutatási támogató nyilatkozatok, adott esetben pályázati ajánlások, véleményezések biztosítását.

·     A gyakorlat teljesítésének igazolását. 

A gyakornokok rendszeres visszajelzést kapnak munkájukról, teljesítményükről és fejlődésükről. Az együttműködés végén - amennyiben szükséges - véleményezésre kerül sor.

 

Pályázati feltétel:

A pályázat jelentkezési feltételei (a pályázathoz csatolandó):

- Legfeljebb egy oldalas motivációs levél, mely többek között kifejti, hogy a pályázati kiírásban előnyként meghatározott képességek (ld. alább) közül melyikkel rendelkezik a jelölt.

- Önéletrajz;

- Érvényes, nappali tagozatos hallgatói jogviszony igazolása valamely magyarországi vagy külföldi felsőoktatási intézményben;

- Legalább középfokú angol nyelvtudás igazolása;

Előny:

- Haladó informatikai ismeretek (programozási tapasztalat – R, Python; adatbázis- és honlapkezelési tapasztalat)

- Haladó kvantitatív adatelemzési ismeretek (STATA, SPSS)

- Magasabb szintű angol nyelvtudás;

- A szakirányú alapszakos végzettség, illetve mesterszakos jogviszony 

 

Jelentkezési határidő:

A jelentkezés határideje: 2017. szeptember 1. 12:00.

A pozíció betöltésének kezdete: 2017. szeptember 11. 

 

A jelentkezés módja:

A pályázati anyagot elektronikus formában kérjük eljuttatni Molnár Csabának: molnar.csaba@tk.mta.hu

További információ: Sebők Miklós, kutatási igazgató (sebok.miklos@tk.mta.hu

 

Budapest, 2016. augusztus 21. 

 

Dr. Boda Zsolt

Intézetigazgató