2015. augusztus 25. - Gyakornoki helyet hirdet a Politikatudományi Intézet Comparative Agendas Hungary projektje

FELHÍVÁS SZAKMAI GYAKORLATRA

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont

Politikatudományi Intézet


A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézete pályázatot hirdet szakmai gyakorlatra a BA illetve MA képzésben részt vevő diákok számára.

A szakmai gyakorlat során a pályázóknak lehetőségük lesz a PTI mindennapi tevékenységében való részvételre, valamint részben önállóan végzendő elemző- és kutatómunkára is. A kiválasztásnál meghatározó az Intézet profilja iránti fogékonyság

Program rövid leírása:

A gyakornok feladata az Intézetben folyó A közpolitika dinamikája c. projekthez (lásd: http://cap.tk.mta.hu) kapcsolódó egyes tudományos és adminisztratív teendők ellátása. A 3 hónapra meghirdetett pozíció heti munkaideje 10 óra, melyet a kutatási igazgatóval való megállapodás szerinti beosztás mellett kell ellátni. Az Intézet a gyakornoki munkát igazolja a felsőoktatási intézmények számára.

A gyakornok számára az Intézet anyagi juttatást nem biztosít.

Az Intézet vállalja:

  • A gyakornok számára egy kutató, mint mentorbiztosítása, akivel napi kapcsolatban áll.
  • Aktuális szakdolgozat- vagy kutatási témában szakmai segítségnyújtás (adatbázis, bibliográfia, kéziratok véleményezése), az adott téma kutatói felé személyes közvetítés.
  • Számítógépes elérhetőség és korlátozott szkennelési, fénymásolási lehetőségek.
  • Kutatási támogató nyilatkozatok, adott esetben pályázati ajánlások, véleményezések biztosítása.
  • A gyakorlat teljesítésének igazolása a mentor ellenjegyzése nyomán, az igazgató által.

 

A gyakornokok rendszeres visszajelzést kapnak munkájukról, teljesítményükről és fejlődésükről. Az együttműködés végén - amennyiben szükséges - véleményezésre kerül sor. Ettől függetlenül minden gyakornok az érintett munkacsoporton belül beszámol az intézeti tapasztalatairól.

A pályázat jelentkezési feltételei (a pályázathoz csatolandó):

- Legfeljebb egy oldalas motivációs levél;

- Önéletrajz;

- Érvényes, nappali tagozatos hallgatói jogviszony igazolása valamely magyarországi vagy külföldi felsőoktatási intézményben;

- Legalább középfokú angol nyelvtudás igazolása

Előny:

- Magasabb szintű angol nyelvtudás;

- A szakirányú alapszakos végzettség, illetve mesterszakos jogviszony

Jelentkezési határidő:

A jelentkezés határideje: 2015. szeptember 8.

A jelentkezés módja:

A pályázati anyagot elektronikus formában kérjük eljuttatni Zágoni Bellának, a projekt tudományos segédmunkatársának: zagoni.bella@tk.mta.hu email címre. Érdeklődés szintén ezen a címen lehetséges.

Budapest, 2015. augusztus 25.

 

Boda Zsolt

kutatásvezető