2015. június 10. - Részmunkaidős tudományos segédmunkatársi állás a Comparative Agendas Hungary Projektben

Feladatkör:

Tudományos kutatómunka végzése az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetében, a Kormányzás és Közpolitika Osztályon, a közpolitikai agendák területén végzett empirikus kutatásokban. A kutatás részletei megtalálhatók itt: http://cap.tk.mta.hu/en

 • Tudományos publikációk készítése,

 • A kutatáshoz kapcsolódó adatbázis építési feladatok,

 • Részvétel a tudományos osztály és az Intézet egyéb operatív tevékenységeiben.

Pályázati feltételek:

 • egyetem, társadalomtudományi végzettség;

 • magas szintű angol nyelvtudás;

 • büntetlen előélet, cselekvőképesség;

Az elbírálásnál előnyt jelent:

 • politikatudományi kutatói tapasztalat és hazai vagy/és nemzetközi publikációs teljesítmény;

 • egyéb nyelvtudás;

 • a fent megjelölt kutatási területen való jártasság;

 • politikatudományi végzettség

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó szakmai önéletrajzát és publikációs jegyzékét;

 • A legjobbnak tartott magyar vagy angol nyelvű publikációjának vagy tudományos dolgozatának (vagy TDK dolgozat, szakdolgozat) elektronikus példányát;

 • a végzettséget igazoló okirat másolatát;

 • a nyelvtudást igazoló okirat másolatát.

A munkavégzés helye:

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet

1014 Budapest, Országház u. 30.

 

A pályázat beérkezésének határideje:

2015. június 30. 15 óra

A pályázat beküldése:

A pályázatot elektronikus úton kérjük eljuttatni az MTA TK Politikatudományi Intézetbe a pti@tk.mta.hu email címre. Kérjük, az e-mail tárgyában jelöljék:

 PTI közpolitika/tudományos segédmunkatárs.

 

A pályázat elbírálásának határideje:  2015. július 30.

 

A pályázat elbírálásának módja:

A beadott pályázati anyagok értékelése, szükség esetén szóbeli elbeszélgetés alapján, amelynek időpontja várhatóan 2015. július 1-10 között lesz.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a meghirdetett állást kiemelkedő jelölt hiányában nem tölti be.

A munkakör betöltése:

A munkakör legkorábban 2015. szeptember 15-től tölthető be heti 20 órás részmunkaidőben az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetében. A kinevezés határozott időre, azaz 1 évre szól, amely az időtartam lejártát követően két évvel meghosszabbítható.

A tudományos segédmunkatárs jogállására, illetményére és egyéb juttatásaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben, valamint a 84/2011. (V. 26.) Korm. rendeletben előírt rendelkezések az irányadók.

A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor 4 hónap próbaidő kikötésére kerül sor. A közalkalmazott által ellátandó tényleges kutatási feladatokat a kutatóintézet jelöli ki.

A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban további felvilágosítást ad:

Boda Zsolt tudományos osztályvezető, boda.zsolt@tk.mta.hu e-mail címen.